Ard Mulder ProjectManagement Woerden
Julianastraat 25 | 7651 CS Tubbergen | Mob. 06 238 135 22 | info@ardmulder.nl
 
Mulder Civiel Projectmanagement bv

Ard treedt als projectleider / senior-hoofduitvoerder op binnen zowel nieuwbouwprojecten als bestaande werken. Door zijn uitgebreide ervaring, zijn procesmatige aanpak en expertise wordt Ard steeds vaker al in het tenderstadium betrokken om als adviseur werkmethodiek en logisitiek een bijdrage te leveren aan de ontwerp- en realisatiefase. Hierbij kan hij het project virtueel voorbereiden zodat mijlpalen, risico's en aanpak al in een vroegtijdig stadium inzichtelijk worden.

Ard's systeemgerichte aanpak heeft tot resultaat geleid bij de volgende projecten: viaducten, spoorwegonderdoorgangen, geluidsschermen, kademuren, havenwerken, industriële bouwwerken, (afval-)waterzuiveringsinstallaties en zelfs de realisatie van een dierentuin.

Toonaangevende projecten waar wij trots op zijn, en waarvoor we u graag referenties aandragen, zijn: Tramkom Den Haag, (ver-) nieuwbouw Drinkwaterzuivering Bergambacht en Waardenburg, vervanging twee stalen bruggen in de spoorlijn 's Hertogenbosch-Utrecht te Waardenburg, aanleg van ringweg De Heak Sud te Leeuwarden, Wildlife Adventure Zoo te Emmen en diverse andere projecten in binnen- en buitenland.

Neemt u voor meer informatie contact op met Ard Mulder (mobiel 06 238 135 22). E-mailen kan natuurlijk ook: info@ardmulder.nl.

Project: Nieuwbouw Wildlife Adventure Zoo

Lokatie: Emmen

Bijzonderheden: Build to Budget project (per discipline) vanaf een maquette, integraal werk.

Bewerkingen: Multidisciplinair ontwerp en realisatie van habitats en dierverblijven, waarbij er enkel getoetst is op beeldvorming (esthetica) en diervriendelijkheid. Bijzonder veel raakvlakken met niet alledaagse eigenschappen en raakvlakken voor bouwers. De rotsformaties en afgekalfde wanden gerealiseerd voor verschillende diersoorten als: olifanten, maki-aapjes, pinguďns, leeuwen, stokstaartjes, pelsrobben, ijsberen, nijlpaarden en vele andere savanne dieren.
Project: De Haak Noord

Lokatie: Leeuwarden

Bijzonderheden: D & C werk van de noordelijke deel van de nieuwe rondweg te Leeuwarden, integraal werk.

Bewerkingen: kort tijdsbestek het ontwerp en realisatie van 1.5 km autosnelweg met 4 kunstwerken, toepassing van LD -Staalslakken (vervoer en verwerking), opbouw overhoogtes t.b.v. zettingstijden en gereedmaken (incl. ontgraven) bouwkuipen en werklocaties t.b.v. civiele combinant.
Project: De Heak Sud

Lokatie: Leeuwarden

Bijzonderheden: D & C werk van de zuidelijke deel van de nieuwe rondweg te Leeuwarden, GWW gedeelte uitgevoerd

Bewerkingen: 800.000 m3 zand gespoten (winning, vervoer, hydraulisch transport en verwerking op depot), opbouw van weglichaam met toepassing van LD –Staalslakken (vervoer en verwerking), opbouw overhoogtes t.b.v. zettingstijden en gereedmaken (incl ontgraven) bouwkuipen en werklokaties t.b.v. civiele combinant. Uitvoering van enkele buitendienststelingen
   
Project: Onderdoorgangen Dikkensweg te Wierden

Lokatie: voetgangerstunnel bij Station van Wierden en nieuwe onderdoorgang in de Dikkensweg

Bijzonderheden: D & C werk met een 100-urige buitendienststelling, bouwkuip met gebruik maken van waterglasinjectie

Bewerkingen: inzet van een 1200 tons telekraan tijdens de BDST, tunnel prefab voorgebouwd en ingehesen, schuiven van de onderdoorgang
Project: Rondweg N322

Lokatie: Beneden Leeuwen

Bijzonderheden: D & C werk met 7 civiele kunstwerken in combinatie met de GWW combinant

Bewerkingen: toepassen prefab vleugelwanden op lokatie te bouwen, toepassen bouwkuip met onderwaterbeton, voorgespannen brugdek en af te vijzelen brugdek
Project: Onderdoorgangen Veeneslagen te Rijssen

Lokatie: nieuwe onderdoorgang woonwijk Veeneslagen te Rijssen

Bijzonderheden: D & C werk, bouwkuip met gebruik maken van waterglasinjectie, toepassen van werken middels LEAN

Bewerkingen: toepassen prefab vleugelwanden op lokatie te bouwen, toepassen bouwkuip met onderwaterbeton, voorgespannen brugdek en af te vijzelen brugdek
Project: Geluidssanering spoorlijn Geldermalsen – Den Bosch te Waardenburg

Lokatie: Waardenburg

Bijzonderheden: 2 Grote Buitendienststellingen t.b.v. vervanging 2 stalen spoorbruggen, krappe bouwlokatie, inzet bijzonder klein materieel

Bewerkingen: toepassen ingegoten spoortstaven, vervangen 2 stalen spoorbruggen voor “stille bruggen”, spoorwerk, opbouw geluidsscherm met paal-koppel systeem
 
Project: Kolff, nieuwbouw drinkwaterpompstation

Lokatie:Waardenburg

Bijzonderheden: werken in drinkwaterwingebied, veel nivoverschillen in het gebouw, coordinatie over electrtechnische en mechanische werkzaamheden

Bewerkingen:toepasen hollewandsysteem in combinatie met prefab, soort van U-bouw
Project: Kromhout Kazerne, bouw P-garage

Lokatie: Utrecht

Bijzonderheden: Complexe organisatie, korte bouwtijd, dbfm-contract

Bewerkingen: bouwkuip met verankering, onderwaterbeton, veel prefab en gedeelte in het werk te storten
Project: Noordelijke Station Van Hasseltweg in de Noord-Zuid Lijn

Lokatie: Amsterdam – Noord

Bijzonderheden: complexe coordinatie omgeving, 50 % beschikbaarheid, kleine bouwplaats.

Bewerkingen:Betonpalen, damwanden en stempelframe, grondwerk, onderwaterbeton en betonwerk
Project: Geluidsscherm A2

Lokatie: Maarssen

Bijzonderheden: Werken op de A2 met verkeersafzettingen, logistieke bereikbaarheid op de bouwplaats

Bewerkingen: Heiwerk, damwanden, grondwerk, betonwerk, staalconstructie, prefab beton, aluminium, glas, bestratingen en leidingen
Project: Im- en explosievrije controllerroom van Borealis

Lokatie: Chemische plant te Stenungsund in Zweden

Bijzonderheden: In korte tijd onder hoge tijdsdruk gerealiseerd, onder een inbouw zijnde Staalconstructie. Werken in het buitenland. Veel coordinatie met derden

Bewerkingen: Betonwerk, werken met hoge veiligheidseisen, op hoogte werken (beton oppompen Tot 60 m hoogte)
Project: Geluidsscherm Snel en Polanen

Lokatie: Nieuwbouwwijk te Woerden

Bijzonderheden: Kort bij het spoor werken, detailengeneering, korte bouwtijd

Bewerkingen: Langs het spoor, aansluitingen op bestaande kunstwerken
 
Project: Onderdoorgang HOV A12/spoor

Lokatie: Nootdorp

Bijzonderheden: Dek in schuiven in het spoor, daaronder onderdoorgang afgebouwd

Bewerkingen: Heiwerk, tubexpalen, grondwerk, betonwerk, onderwaterbeton,en spoorwerk
  Project: Vervangen spoordraaibrug Maassluis

Lokatie: Maassluis

Bijzonderheden: Nieuwe draaibrug invaren, werken vanaf water met getij

Bewerkingen: tubexpalen, renovatie in betonwerk van landhoofden en middenpijler en spoorwerk