Mulder Civiel kan zich goed verplaatsten in de belangen van de opdrachtgever en de invloed van de verschillende stakeholders. Zaken als ontwerp- vergunningen en communicatie werden eerst door de opdrachtgever opgepakt. Binnen de moderne UAV-gc contracten worden er meer en meer taken en verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer neergelegd.

Daarnaast hebben wij een goed beeld bij de processen van de aannemer, hierdoor zijn wij in staat gericht te sturen op de risicovolle onderdelen als tijd en geld, kwaliteit en omgeving.

Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor het regulieren contractbegeleiding voor traditionele contracten.

Enkele voorbeelden waarbij Ard Mulder ervaring heeft opgedaan de rol van contractmanager heeft vervuld:

  • Herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen
  • Infiltratiebekken BMPL
  • Manager B&I CHP