Home

Mulder Civiel Projectmanagement bv

Ard treedt als projectleider / senior-hoofduitvoerder op binnen zowel nieuwbouwprojecten als bestaande werken. Door zijn uitgebreide ervaring, zijn procesmatige aanpak en expertise wordt Ard steeds vaker al in het tenderstadium betrokken om als adviseur werkmethodiek en logisitiek een bijdrage te leveren aan de ontwerp- en realisatiefase. Hierbij kan hij het project virtueel voorbereiden zodat mijlpalen, risico’s en aanpak al in een vroegtijdig stadium inzichtelijk worden.

Ard’s systeemgerichte aanpak heeft tot resultaat geleid bij de volgende projecten: viaducten, spoorwegonderdoorgangen, geluidsschermen, kademuren, havenwerken, industriële bouwwerken, (afval-)waterzuiveringsinstallaties en zelfs de realisatie van een dierentuin.

Toonaangevende projecten waar wij trots op zijn, en waarvoor we u graag referenties aandragen, zijn: Tramkom Den Haag, (ver-) nieuwbouw Drinkwaterzuivering Bergambacht en Waardenburg, vervanging twee stalen bruggen in de spoorlijn ‘s Hertogenbosch-Utrecht te Waardenburg, aanleg van ringweg De Heak Sud te Leeuwarden, Wildlife Adventure Zoo te Emmen en diverse andere projecten in binnen- en buitenland.

Neemt u voor meer informatie contact op met Ard Mulder (mobiel 06 238 135 22). E-mailen kan natuurlijk ook: info@ardmulder.nl.