De omgeving betrekken in alle fasen van het project en op zoek gaan naar de meest gedragen oplossing.

Dat is de ultieme uitdaging voor de omgevingsmanager. Mulder Civiel heeft zich de afgelopen jaar steeds verder gespecialiseerd in omgevingsmanagement.

De belangrijkste taken, die Mulder Civiel hierin verzorgt zijn:

  • co√∂rdinatie van vergunningen
  • Niet Gesprongen Explosieven (NGE)
  • in kaart brengen van de ligging van kabels en leidingen (K&L)
  • verlegging K&L
  • archeologisch onderzoek
  • communicatie met stakeholders en derden in de omgeving.

Enkele voorbeelden waarbij Ard Mulder zijn expertise heeft toegepast in de rol van omgevingsmanager zijn:

Netwerk
Mulder Civiel maakt gebruik van zijn netwerk van specialisten en adviseurs op gebied van techniek, vergunningen, communicatie en overige diensten. Deze diensten kunnen in overleg met u worden ingezet.