Opdracht gever:
Periode: oktober 2011 – mei 2012
Project: Onderdoorgang Wierden
Waarde in €: totale opdracht van 13 mio.
Contractsvorm: D&C Contract
Functie / rol: Hoofduitvoerder gehele project

 

Bijzonderheden van het project:

Ontwerp en aanleg van een ontsluitingsweg onder het spoor door.
Fases van ontwerp en (ruw)bouw van de tunnel voorbereid en uitgevoerd incl. de betreffende
spoorse werkzaamheden als een buitendienststelling voorbereid en uitgevoerd.